nl

De partners
van Matching
Talent

De grootste uitdaging van Matching Talent bestaat erin de juiste partners samen te brengen, geschikte vacatures snel te detecteren, relevante werkplekken te vinden voor werkplekleren en zorgen dat de openstaande vacatures efficiënt en snel tot bij de juiste doelgroep geraken.

PlastIQ

PlastIQ is dé paritaire opleidingsorganisatie voor de sector van de kunststofverwerkende nijverheid. PlastIQ leidt op, laat toekomstige en huidige werknemers hun competenties versterken via uiteenlopende trajecten en draagt bij tot het vergroten van de instroom van geschoolde medewerkers in een boeiende sector met veel toekomstperspectief.

Ga naar de website

Co-valent

Co-valent ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. Dat doen ze door samen met de partners te investeren in, sensibiliseren en activeren rond: duurzame inzetbaarheid van werknemers, betere instroom in de sector door opleiding van werkzoekenden en jongeren en een actieve begeleiding van kansengroepen binnen de sector.

Ga naar de website

Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220). De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 voedingsbedrijven die samen 91.000 mensen tewerkstellen.

Ga naar de website

Cobot

Cobot is het sectorale opleidingscentrum voor de textielindustrie. Cobot adviseert en assisteert werknemers en kandidaat-werknemers uit de textielsector op diverse scharnierpunten van hun loopbaan. Cobot zorgt voor het maximaal ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en versterken van hun competenties doorheen hun loopbaan. Daarnaast helpt Cobot textielbedrijven bij het uitwerken van een competentiebeleid en van een divers personeelsbeleid.

Ga naar de website

Woodwize

Woodwize kent de houtsector door en door, en deelt die kennis op een onafhankelijke maar betrokken manier met werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen.
Via opleidingen, informatiesessies en een professionele dienstverlening draagt Woodwize bij tot veilig en duurzaam werk in alle ondernemingen in de houtsector.

Ga naar de website
Pieter Remmerie

Contact

Wil je meer te weten komen over het project of zit je met vragen?

Pieter Remmerie
Projectcoördinator

Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32 (0) 491 75 16 91