nl

Guiding
foreign
workforces

Om Oekraïners en nieuwkomers meer kansen te geven om actief te kunnen deelnemen aan de Vlaamse arbeidsmarkt, slaan de sectorfondsen van de voedings– , textiel– , hout– , de chemiesector en het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie de handen in elkaar om zoveel mogelijk Oekraïners en nieuwkomers aan het werk te krijgen. Het gemeenschappelijk initiatief kreeg de naam Matching Talent.

Toen begin maart 2022 de eerste Oekraïners voet op Belgische bodem zetten, wist niemand hoe het gewapende conflict zou evolueren. Na een aantal maanden werd pijnlijk duidelijk dat de oorlog in Oekraïne geen strijd van korte duur zou zijn. Die vaststelling plaatste ons als maatschappij voor een aantal uitdagingen. De belangrijkste vraag waarop een antwoord diende geformuleerd te worden was: hoe geven we Oekraïense vluchtelingen en nieuwkomers voldoende kansen om zich te integreren in onze samenleving en om ze zo hier hun eigen ‘nieuwe toekomst’ te kunnen laten opbouwen?

Jobs voor Oekraïense vluchtelingen en nieuwkomers

Matching Talent is een initiatief van de voedings- (Alimento), textiel- (Cobot), hout-(Woodwize), de chemiesector (Co-Valent) en het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie (PlastIQ).

Het voornaamste doel van Matching Talent is om jullie, onze bedrijven, warm te maken voor het aanwerven van Oekraïners en nieuwkomers en om potentiële werknemers te vormen op maat van jouw openstaande jobs.

Oproep aan
bedrijven

De initiatiefnemers roepen leden-bedrijven op om vacatures open te stellen voor de doelgroep op de website van de VDAB #werkplekvrij en op de vacaturepagina van Matching Talent

Is er een match, dan brengen we de werkzoekende rechtstreeks met jou in contact. Heeft de potentieel nieuwe werkkracht extra opleiding of begeleiding nodig, dan reiken wij de tools (anchor naar tools) aan om hem of haar klaar te stomen voor een job in jouw bedrijf.

De kortste weg naar integratie is werk. Een job geeft financiële zekerheid, laat mensen de kans om een netwerk op te bouwen en geeft een groot gevoel van zelfwaarde. En jobs, dat hebben sommige van onze leden-bedrijven in overvloed. Wij leiden Oekraïners en nieuwkomers op tot o.a. operatoren of productiemedewerkers en begeleiden ze zodat ze snel jouw openstaande vacatures kunnen invullen. In elk geval een win-winsituatie.

Ontdek onze
gratis
zomercursussen

Bystro Nederlands (basis)

Bystro betekent snel in het Russisch. Snel Nederlands dus. Matching Talent organiseert tijdens de zomer gratis online sessies van het taalbad. Tijdens deze praktijkgerichte workshops leren Oekraïners de Nederlandse taal beter kennen en krijgen ze concrete onderwerpen voorgeschoteld die hen moeten voorbereiden op een job in een Vlaams productiebedrijf.

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek)

Voor nieuwkomers die al een notie hebben van het Nederlands richten we deze zomer gratis het taalbad ‘Sollicitatiegesprek’ in. Anderstaligen (level A2+, B1) krijgen advies die hen moet helpen bij het interpreteren en lezen van vacatures, een Nederlandstalige veiligheidstraining en tips die hen voorbereiden voor een interview met een toekomstige werkgever. Tijdens de cursus wordt een video-cv van je gemaakt.

Voordelen voor jouw bedrijf

Opvullen openstaande vacatures en knelpuntberoepen

Sociaal en maatschappelijk engagement

Verrijking van de onderneming

Ontzorging door (externe) opleiding

Wij vormen
jouw nieuwe
werknemer

Matching Talent heeft heel wat tools om potentiële werknemers te screenen en om ze de nodige skills te leren die nodig zijn om een meerwaarde te kunnen betekenen voor jouw onderneming.

Naast taalondersteuning en een assessment tool voor anderstalige nieuwskomers voorzien we ook jobcoaching, bedrijfsinterne opleidingen en werkzoekendenprojecten in samenwerking met de VDAB.

Getuigenissen

Het initiatief wordt gesmaakt door tal van bedrijven en ook de partners maken gebruik van het nieuwe potentieel. Ontdek de verhalen van de mensen die van start zijn gegaan of van de ondernemers die vandaag al Oekraïners en nieuwkomers in dienst hebben.

Svitlana_Fedorova
Pieter Remmerie

Contact

Wil je meer te weten komen over het project of zit je met vragen?

Pieter Remmerie
Projectcoördinator

Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32 (0) 491 75 16 91