nl

Matching Talent wil zo snel mogelijk mensen uit Oekraïne een basis Nederlands aanleren om hun kansen op een job te vergroten. De focus ligt op taal en veiligheid op de werkvloer en solliciteren.

Duur van de opleiding?

De groep komt twee keer per week samen en dat gedurende tien weken.

Waar en wanneer gaat de opleiding door?

Bystro Nederlands (basis) Kortrijk: juni – juli 2023

Bystro Nederlands (basis) Gent: juli – augustus 2023

Bystro Nederlands (basis) Antwerpen: juli – augustus 2023

Bystro Nederlands (basis) Mechelen: 15 januari – 18 maart 2024

Bystro Nederlands (basis) Genk: voorjaar 2024

 

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek) Antwerpen: oktober – november 2023

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek) Kortrijk: december – januari 2023

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek) Gent: december – januari 2023

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek) Mechelen: 15 januari – 18 maart 2024

Bystro Nederlands (sollicitatiegesprek) Genk: voorjaar 2024

Opleidingsinstrumenten?

De taal aanleren doen we op een interactieve en leuke manier.
Daarvoor gebruiken we diverse opleidingstools.

Flipped classroom
Microlearning
Role-play gaming
Apps
Video

In een Flipped Classroom zetten we de traditionele manier van lesgeven op zijn kop.
Voor de les aanvangt, leert de student thuis de basis van het concept.
In de les wordt vervolgens dieper ingegaan op de materie met diepgaande leeractiviteiten, (inter)actie en discussie.

Meer over Flipped Classroom? Klik hier voor meer info

Microlearning betekent dat we de studenten informatie aanleveren in korte en begrijpbare leereenheden.
Microlearning is een snelle en korte ‘leeractiviteit’ waarbij we in 3 tot 5 minuten alle informatie ter beschikking stellen over een afgebakend onderwerp. Door deze lesmethode kunnen studenten op korte termijn kleine succesjes boeken.

Meer info over Microlearning? Klik hier voor meer info

Het doel van een rollenspel is nieuwe kennis te verwerven en die kennis verder te ontwikkelen tot een nieuwe skill of vaardigheid.
Het biedt de kans om met anderen te communiceren door bepaalde rollen aan te nemen volgens een vastgelegd scenario.
Deelnemers aan een rollenspel gaan een gesprek aan, ze luisteren naar de mening van anderen en zijn het daarmee eens of oneens.
Het rollenspel vindt plaats in een levendige, creatieve sfeer en zorgt uiteindelijk voor een vloeiend gesprek.

Apps zijn gemeengoed geworden. Tijdens Bystro Nederlands bespreken we de belangrijkste vertaalapps en geven we mee hoe bijvoorbeeld Google Translate en SayHi nieuwkomers kunnen helpen om zich verstaanbaar te maken voor de mensen in hun omgeving of op de werkvloer.

Dit is een belangrijk onderdeel bij Flipped classroom. Video is het medium bij uitstek.
Verschillende tutorials en Nederlandstalige video’s laten de studenten toe om thuis zelf te oefenen.

Wie geeft de opleiding?

Svitlana Fedorova, een Oekraïense leerkracht Engels afkomstig uit Melitopol, leert landgenoten en nieuwkomers het Nederlands aan.
Ze wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers die de taal perfect beheersen.
De lessen werden op maat gemaakt, rekening houdende met de cultuur en de gebruiken van Oekraïners.

Medewerkers van Matching Talent zorgen in het verlengde van het taalbad voor ondersteuning en coaching bij het vinden van een job.

Contact

Heb je een vraag of wens je meer te weten over het project Matching Talent? Neem contact op: