nl

Matching Talent wil zo snel mogelijk mensen uit Oekraïne een basis Nederlands aanleren om hun kansen op een job te vergroten. De focus ligt op taal en veiligheid op de werkvloer en solliciteren.

Matching Talent biedt
zomercursussen Nederlands aan:

1. Bystro Nederlands
Basis" (niveau 0-A1-A2)

Bystro Nederlands -Basis” (niveau 0-A1-A2)

Alle lessen zijn online:
Dinsdag, woensdag, donderdag: 10:00-11:00 uur of van 15.00-16.00 uur:

De cursus omvat:

Basis Nederlands

3 lessen per week online

Met grammatica-uitleg in het Oekraïens

Al het huiswerk krijg je online

Extra informatie:

Kosten: gratis

Inschrijven is verplicht! Aanmelden kan tot en met 31.05.2024.
https://forms.gle/SYaV8XqyjiUjPGs3A

Hebt u vragen?

Svitlana Fedorova
Jobcoach / Translator
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32(0)476076700
Svitlana.fedorova@plastiq.be

Pieter Remmerie
Jobcoach / Instructeur
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32 (0) 491 75 16 91
pieter.remmerie@plastiq.be

 

2. Bystro Nederlands
Sollicitatiegesprek” (niveau B1)

Bystro Nederlands -Sollicitatiegesprek (niveau B1)

De cursus omvat:

2 lessen per week: 1 online les met grammatica-uitleg in het Oekraïens (je ontvangt al het huiswerk online) + 1 offline les waarin je oefent met Nederlandstaligen over onderwerpen die je tijdens de week hebt geleerd. 4 keer per week ontvang je online huiswerk, je stuurt ons de antwoorden ter controle.

Voorbereiding op het video CV (De opname vindt plaats in september te Antwerpen)

Voorbeelden vind je hier: https://www.youtube.com/@MatchingTalent_be

Verwerking van vacatures (gedetailleerde analyse)

Voorbereiding en voltooiing van een workshop over algemene veiligheid op het werk en voedselveiligheid. (in het Nederlands)

Extra informatie:

Duur: 10 weken

Kosten: gratis

Locatie: Antwerpen, Mechelen, Gent, Roeselare en Hasselt

Inschrijven is verplicht! Inschrijven kan tot en met 26.06.2024.
https://forms.gle/UXnC4WjpMNA8pz8t5

Hebt u vragen?

Svitlana Fedorova
Jobcoach / Translator
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32(0)476076700
Svitlana.fedorova@plastiq.be

Pieter Remmerie
Jobcoach / Instructeur
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
M +32 (0) 491 75 16 91
pieter.remmerie@plastiq.be

 

Vereisten voor studenten

Punctualiteit

Minstens 2 uur per dag opdrachten uitvoeren

Motivatie (je moet elke dag studeren)

Aanwezigheid tijdens tenminste 90% van de lessen

Internettoegang

Opleidingsinstrumenten?

De taal aanleren doen we op een interactieve en leuke manier.
Daarvoor gebruiken we diverse opleidingstools.

Flipped classroom
Microlearning
Role-play gaming
Apps
Video

In een Flipped Classroom zetten we de traditionele manier van lesgeven op zijn kop.
Voor de les aanvangt, leert de student thuis de basis van het concept.
In de les wordt vervolgens dieper ingegaan op de materie met diepgaande leeractiviteiten, (inter)actie en discussie.

Meer over Flipped Classroom? Klik hier voor meer info

Microlearning betekent dat we de studenten informatie aanleveren in korte en begrijpbare leereenheden.
Microlearning is een snelle en korte ‘leeractiviteit’ waarbij we in 3 tot 5 minuten alle informatie ter beschikking stellen over een afgebakend onderwerp. Door deze lesmethode kunnen studenten op korte termijn kleine succesjes boeken.

Meer info over Microlearning? Klik hier voor meer info

Het doel van een rollenspel is nieuwe kennis te verwerven en die kennis verder te ontwikkelen tot een nieuwe skill of vaardigheid.
Het biedt de kans om met anderen te communiceren door bepaalde rollen aan te nemen volgens een vastgelegd scenario.
Deelnemers aan een rollenspel gaan een gesprek aan, ze luisteren naar de mening van anderen en zijn het daarmee eens of oneens.
Het rollenspel vindt plaats in een levendige, creatieve sfeer en zorgt uiteindelijk voor een vloeiend gesprek.

Apps zijn gemeengoed geworden. Tijdens Bystro Nederlands bespreken we de belangrijkste vertaalapps en geven we mee hoe bijvoorbeeld Google Translate en SayHi nieuwkomers kunnen helpen om zich verstaanbaar te maken voor de mensen in hun omgeving of op de werkvloer.

Dit is een belangrijk onderdeel bij Flipped classroom. Video is het medium bij uitstek.
Verschillende tutorials en Nederlandstalige video’s laten de studenten toe om thuis zelf te oefenen.

Wie geeft de opleiding?

Svitlana Fedorova, een Oekraïense leerkracht Engels afkomstig uit Melitopol, leert landgenoten en nieuwkomers het Nederlands aan.
Ze wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers die de taal perfect beheersen.
De lessen werden op maat gemaakt, rekening houdende met de cultuur en de gebruiken van Oekraïners.

Medewerkers van Matching Talent zorgen in het verlengde van het taalbad voor ondersteuning en coaching bij het vinden van een job.

Contact

Heb je een vraag of wens je meer te weten over het project Matching Talent? Neem contact op: